Perm University Herald. Juridical Sciences. 2018. Issue 2 (40)

Title: LEGAL ACKNOWLEDGEMENT OF THE CONDITIONED FULFILLMENT OF OBLIGATIONS AS A NECESSARY CONDITION FOR INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE RUSSIAN LEGAL SYSTEM
Authors:

A. V. Zakharkina, Perm State University

AnnaVladimirovna2009
@yandex.ru
ORCID: 0000-0002-7262-4467 ResearcherID: H-5062-2016
Articles of «Scopus» & «Web of Science»:       10.5901/mjss.2015.v6n3s6p107
10.5829/idosi.wasj.2014.30.10.14149
10.17072/1995-4190-2017-37-323-333 
Requisites: Zakharkina A. V. Pozitivatsiya instituta obuslovlennogo ispolneniya obyazatel’stv kak neobkhodimoe uslovie povysheniya investitsionnoy privlekatel’nosti rossiyskoy pravovoy sistemy [Legal Acknowledgement of the Conditioned Fulfillment of Obligations as a Necessary Condition for Increasing the Investment Attractiveness of the Russian Legal System]. Vestnik Permskogo Universiteta. Juridicheskie Nauki – Perm University Herald. Juridical Sciences. 2018. Issue 40. Pp. 240–263. (In Russ.). DOI: 10.17072/1995-4190-2018-40-240-263
DOI: 10.17072/1995-4190-2018-40-240-263
Annotation:

Introduction: one of the crucial tasks of the domestic civil science is developing a modern approach to understanding the fundamental civil law categories, “conditioned legal relations” being one of those. Purpose: to create the author’s approach to the category “conditioned fulfillment of obligations”, which includes revealing the importance of reforming the Russian Federation law of obligations in the context of the regulatory arrangement of the institution of conditioned fulfillment of obligations, defining the concept and the legal nature of the institution of conditioned fulfillment of obligations under the Russian legislation, qualifying the conditioned fulfillment of obligations as an element complicating the obligation, focusing on potestative conditions of deals, consideration of the disputable topic about the Russian concept model of the counter-execution, differentiation between the conditioned fulfillment of obligations and the conditioned transaction. Methods: the methodological framework of the research is based on the following methods: general scientific dialectical method, universal scientific methods (analysis and synthesis, induction and deduction, comparison, abstracting, concrete-historical, formal logical, system-structural), and special juridical methods (comparative legal method, method of system interpretation). Results: changes in the institution of conditioned fulfillment of obligations and the absence of its proper theoretical development serve as somewhat of a limiting factor for the law enforcement potential of this civil law construction, thus making it less efficient. Conclusions: at the present stage of the civil law knowledge development and with regard to the amendments made to the general provisions on obligations, it is necessary to perform a complex analysis of the European experience, to study modern foreign doctrine of the conditioned legal relations, to pay scientific attention to the forgotten results of pre-revolutionary civil law scientists on the subject under consideration, and to critically evaluate the court arbitration practice data which demonstrate significant gaps in understanding the essence of the conditioned civil relations and the legislator’s approach to their regulation by both the participants of civil circulation and law executors. Legal acknowledgment of the institution of obligations fulfillment can surely be viewed as one of the necessary conditions for increasing the investment attractiveness of the Russian legal system, since constructing conditioned legal effects serves as a constitutive element of high quality contractual activities.

Keywords: conditioned fulfillment of obligations; complex obligations; conditioned transaction; potestative conditions; conditioned legal relations; reform of the law of obligations; digital economy
  download the full-version article
References: 1. Aleksandrov N. G. Nekotorye voprosy uche-niya o pravootnoshenii [Some Issues of the Doctrine of Legal Relationship]. Moscow, 1948. Pp. 31–42. (In Russ.).
2. Alekseev S. S. O strukturno-slozhnykh pravo¬otnosheniyakh [On Structurally Complicated Legal Relations]. Moscow, 2003. Pp. 10–11. (In Russ.).
3. Alekseev S. S. Odnostoronnie sdelki v mekha¬nizme grazhdansko-pravovogo regulirovaniya [Unilateral Transactions in the Mechanism of Civil Law Regulation]. Antologiya ural'skoy tsivilistiki. 1925–1989: Sb. st. [Anthology of the Ural Civil Law. 1925–1989: collected works]. Moscow, 2001. Pp. 54–68. (In Russ.).
4. Ayusheeva I. Z. Obuslovlennoe ispolnenie obyazatel'stva v grazhdanskom prave Ros-siyskoy Federatsii [Contingent Performance of an Obligation in Civil Law of the Russian Federation]. Aktual'nye problemy rossiyskogo prava – Actual Problems of Russian Law. 2017. Issue 7. Pp. 59–66. (In Russ.).
5. Babaev A. B. Problema sekundarnykh prav v rossiyskoy tsivilistike: dis. ... kand. yurid. nauk [The Problem of Secondary Rights in Russian Civil Law: Cand. jurid. sci. diss.]. Moscow, 2005. 157 p. (In Russ.).
6. Belov V. A. Grazhdanskoe pravo. Obshchaya chast' [Civil Law. General Part]. Moscow, 2011. 1093 p. (In Russ.).
7. Belov V. A. Singulyarnoe pravopreemstvo v obyazatel'stve [The Singular Legal Succession in the Obligation]. Moscow, 2002. 288 p. (In Russ.).
8. Berdnikov V. V. Rasporyaditel'naya sdelka [Dispositive Transaction]. Zakonodatel'stvo – Legislation. 2002. Issue 2. Pp. 16–22. Issue 3. Pp. 30–39. (In Russ.).
9. Bernshteyn K. Uchenie o razdelitel'nykh obya¬zatel'stvakh po rimskomu pravu i noveyshim zakonodatel'stvam [The Doctrine of Separa¬ting Obligations According to Roman Law and the Latest Legislation]. St. Petersburg, 1871. 344 p. (In Russ.).
10. Braginskiy M. I., Vitryanskiy V. V. Dogovor-noe pravo [Contract Law]. Vol. 1. Obshchie polozheniya [General Provisions]. Moscow, 2002. 847 p. (In Russ.).
11. Bratus' S. N. Sub"ekty grazhdanskogo prava [Subjects of Civil Law]. Moscow, 1950. 367 p. (In Russ.).
12. Bychkov A. Nedeystvitel'nost' chasti sdelki [Invalidity of a Part of Transaction]. EZh-Yurist – Ekonomika i Zhizn-Lawyer. 2015. Issue 23. P. 12. (In Russ.).
13. Vavilin E. V. Vspomogatel'nye sdelki i se-kundarnye prava: funktsional'noe znachenie [Subsidiary Transactions and Secondary Rights: Functional Value]. Nauchnye vozzre¬niya professora G. F. Shershenevicha v sovre¬mennykh usloviyakh konvergentsii chastnogo i publichnogo prava (k 150-letiyu so dnya rozhdeniya): Sb. materialov mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (g. Kazan', 1–2 marta 2013 g.); pod red. D. Kh. Valeeva, K. Ronchki, Z. F. Safina, M. Yu. Chelysheva [Scientific Views of Professor G. F. Shershenevich in the Modern Conditions of the Convergence of Private and Public Law (to the 150th Anni¬versary of the Birth): collected works of international scientific-practical conference (Kazan, March 1–2, 2013); ed. by D. Kh. Va¬leev, K. Ronchki, Z. F. Safin, M. Yu. Chely¬shev]. Moscow, 2014. Pp. 264–267. (In Russ.).
14. Vaypan V. A. Osnovy pravovogo reguliro-vaniya tsifrovoy ekonomiki [Legal Basis for the Digital Economy]. Pravo i ekonomika – Law and Economics. 2017. Issue 11. Pp. 5–18. (In Russ.).
15. Vasnev V. V. Priroda uslovnogo obyazatel'stva do razresheniya otlagatel'nogo usloviya [The Nature of the Contingent Liability before the Resolution of the Suspensive Condition]. Vestnik VAS RF – Herald of the Supreme Arbitrazh Court of the Russian Federation. 2012. Issue 12. Pp. 23–58. (In Russ.).
16. Vas'kovskiy E. V. Uchebnik grazhdanskogo prava [Textbook of Civil Law]. Moscow, 2003. 382 p. (In Russ.).
17. Vyalov I. Yurlitsam stanet zhit' legche i pro-shche [Legal Entities Will Live More Easily]. EZh-Yurist – Ekonomika i Zhizn-Lawyer. 2015. Issue 16. P. 5. (In Russ.).
18. Gambarov Yu. S. Grazhdanskoe pravo. Ob-shchaya chast'; pod red. V. A. Tomsinova [Ci¬vil law. General Part; ed. by V. A. Tomsinov]. Moscow, 2003. 816 p. (In Russ.).
19. Gambarov Yu. S. Kurs grazhdanskogo prava [Course on Civil Law]. St. Petersburg, 1911. 793 p. (In Russ.).
20. Golevinskiy V. I. O proiskhozhdenii i delenii obyazatel'stv [On the Origin and Division of Obligations]. Warsaw, 1872. 310 p. (In Russ.).
21. Grazhdanskoe pravo: aktual'nye problemy teorii i praktiki; pod obshch. red. V. A. Belova [Civil Law: Current Problems of Theory and Practice; ed. by V. A. Belov]. Moscow, 2007. 993 p. (In Russ.).
22. Guk P. A., Sumenkov S. Yu. Pravovye isklyu¬cheniya i ikh realizatsiya v sudebnoy deya¬tel'nosti [Legal Exceptions and Their Reali¬zation in Judicial Activity]. Zhurnal rossiy¬skogo prava – Journal of Russian Law. 2006. Issue 8. Pp. 123–130. (In Russ.).
23. Gurvich M. A. K voprosu o predmete nauki grazhdanskogo protsessa [The Question of the Subject of Science of Civil Process]. Uchenye zapiski VIYuN – Proceedings of the All-Union Institute of Jurisprudence. Moscow, 1955. Vol. 4. Pp. 28–59. (In Russ.).
24. Dozhdev D. V. Veshchnyy moment v zalo-govom prave: otechestvennaya doktrina i isto¬richeskie uroki [Proprietary Issue in the Pledge Law: Russian Doctrine and Historic Lessons]. Grazhdanskoe pravo – Civil Law. 2015. Issue 2. Pp. 6–11. (In Russ.).
25. Dolinskaya V. V. Predprinimatel'skoe pravo [Entrepreneurial Law]. Moscow, 2002. 192 p. (In Russ.).
26. Emel'kina I. A. Veshchnye "ozhidaemye pra¬va" v grazhdanskom prave Rossii i zarubezh¬nykh stran [Proprietary "Expectant Rights" in Russian and Foreign Civil Law]. Vestnik grazhdanskogo prava – Civil Law Review. 2010. Issue 6. Pp. 35–57. (In Russ.).
27. Seckel E. Sekundarnye prava v grazhdanskom prave [Secondary Rights in Civil Law]. Vestnik grazhdanskogo prava – Civil Law Review. 2007. Issue 2. Pp. 204–252. (In Russ.).
28. Karapetov A. G. Uslovnye prava i obyazan-nosti: obzor problemnykh voprosov primene¬niya st. st. 157 i 327.1 GK RF [Contingent Rights and Liabilities: Review of Problems with Application of Articles 157 and 327.1 of the Civil Code of the Russian Federation]. Vestnik ekonomicheskogo pravosudiya Rossiy¬skoy Federatsii – Herald of Economic Justice. 2017. Issue 6. Pp. 71–128. (In Russ.).
29. Kostin P. Yu. Imushchestvennyy i neimu-shchestvennyy kharakter sekundarnykh prav [Proprietary and Nonproprietary Character of Secondary Rights]. Yurist – Jurist. 2014. Issue 11. Pp. 37–41. (In Russ.).
30. Krasavchikov O. A. Sovetskoe grazhdanskoe pravo [Soviet Civil Law]. Moscow, 1985. Vol. 1. 527 p. (In Russ.).
31. Krasheninnikov E. A. Pravovoe polozhenie storon otlagatel'no obuslovlennoy sdelki vo vremya sostoyaniya podveshennosti [Legal Status of the Parties to a Conditional Transaction during the State of Uncertain-ty].Ocherki po torgovomu pravu: sb. nauch. tr. [Studies on Commercial Law: collection of scientific papers]. Vol. 12. Yaroslavl, 2005. Pp. 5–18. (In Russ.).
32. Kulakov V. V. Slozhnye obyazatel'stva v grazh¬danskom prave: dis. ... d-ra yurid. nauk [Com¬plex Obligations in Civil Law: Cand. jurid. sci. diss.]. Moscow, 2011. 382 p. (In Russ.).
33. Meyer D. I. Russkoe grazhdanskoe pravo [Rus¬sian Civil Law]. Moscow, 1997. Part 2. 455 p. (In Russ.).
34. Mel'nichenko O. A. Nekotorye voprosy obus¬lovlennogo i vstrechnogo ispolneniya obya¬zatel'stv [Certain Issues of Conditional and Reciprocal Obligations]. Zakon – ZAKON. 2017. Issue 1. Pp. 122–135. (In Russ.).
35. Morandière L. J. de la. Grazhdanskoe pravo Frantsii [Civil Law of France]. Moscow, 1960.Vol. 2. 728 p. (In Russ.).
36. Novitskiy I. B. Sdelki. Iskovaya davnost' [Transactions. Limitation]. Moscow, 1954. 247 p. (In Russ.).
37. Novoselova L. A. Sdelki ustupki prava (trebo¬vaniya) v kommercheskoy praktike. Faktoring [Transactions of Cession of a Right (Re¬quirement) in Commercial Practice. Fac¬toring]. Moscow, 2003. 494 p. (In Russ.).
38. Pevzner A. G. Ponyatie grazhdanskogo pravo¬otnosheniya i nekotorye voprosy teorii sub"ektivnykh grazhdanskikh prav [The Con¬cept of Civil Legal Relationship and Some Issues of the Theory of Subjective Civil Rights]. Uchenye zapiski VYuZI – Proceedings of the All-Union Correspondence Institute of Law. 1958. Vol. V. Pp. 3–34. (In Russ.).
39. Planiol M. Kurs frantsuzskogo grazhdanskogo prava. Chast' pervaya: teoriya ob obya¬zatel'stvakh [Course on French Civil Law. Part One: Theory of Obligations]. Moscow, 1911. 1004 p. (In Russ.).
40. Pobedonostsev K. P. Kurs grazhdanskogo pra¬va [Course on Civil Law]. Moscow, 2003. Vol. 3. 608 p. (In Russ.).
41. Poluyakhtov I. A. Grazhdanskiy oborot imu-shchestvennykh prav: avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk [Civil Turnover of Property Rights: Cand. jurid. sci. diss.]. Ekaterinburg, 2002. 21 p. (In Russ.).
42. Rimskoe chastnoe pravo: uchebnik; pod red. I. B. Novitskogo, I. S. Pereterskogo [Ro¬man Private Law: Textbook; ed. by I. B. No¬vitskiy, I. S. Pereterskiy]. Moscow, 2010. 560 p. (In Russ.).
43. Rybalov A. O. Potestativnye prava [Potestative Rights]. Zakon – ZAKON. 2008. Issue 7. Pp. 131–137. (In Russ.).
44. Sauatiei R. Teoriya obyazatel'stv: yuridi-cheskiy i ekonomicheskiy ocherk [Theory of Obligations: Legal and Economics Essay]. Moscow, 1972. 440 p. (In Russ.).
45. Sarbash S. V. Vopros-otvet [Question-Ans-wer]. Access from the legal reference system ConsultantPlus. (In Russ.).
46. Sarbash S. V. Ispolnenie dogovornogo obya¬zatel'stva [Performance of a Contractual Obligation]. Moscow, 2005. 636 p. (In Russ.).
47. Sergeev A. P., Tereshchenko T. A. Reforma Grazhdanskogo kodeksa Rossiyskoy Federa¬tsii: obshchiy kommentariy novell obyazatel'¬stvennogo prava [Reform of the Civil Code of the Russian Federation: General Review of the Changes in the Law of Obligations]. Arbitrazhnye spory – Arbitration Disputes. 2015. Issue 3. Pp. 145–166. (In Russ.).
48. Tret'yakov S. V. Formirovanie kontseptsii sekundarnykh prav v germanskoy tsivilisti-cheskoy doktrine (K publikatsii russkogo pere¬voda raboty E. Zekkelya "Sekundarnye prava v grazhdanskom prave") [Formation of the Concept of Secondary Rights in the German Civil Law Doctrine (to the publication of the Russian Translation of E. Seckel "Secondary Rights in Civil Law")]. Vestnik grazhdanskogo prava – Civil Law Review. 2007. Issue 2. Pp. 253–270. (In Russ.).
49. Fleyshits E. A. Obyazatel'stva iz prichineniya vreda i iz neosnovatel'nogo obogashcheniya [Obligations Arising from Causing Harm and Unjust Enrichment]. Moscow, 1961. 239 p. (In Russ.).
50. Enektserus L. Kurs germanskogo grazhdan-skogo prava [Course on German Civil Law]. Moscow, 1949. 742 p. (In Russ.).
51. Barnett R. E. Conflicting Visions: A Critique of Ian Macneil's Relational Theory of Contract. Virginia Law Review. 1992. Vol. 78. Pp. 1175–1206. (In Eng.).
52. Bigelow A. Treatise on the Law of Estoppel. Little, Brown, and Company, 1913. 656 p. (In Eng.).
53. Bonevac D. Against conditional obligation. NOUS. 1998. Vol. 32. Issue 1. Pp. 37–53. DOI: 10.1111/0029-4624.00086. (In Eng.).
54. Bridge M. Personal Property Law. London, 1993. 152 p. (In Eng.).
55. Broersen J., van der Torre L. Conditional Norms and Dyadic Obligations in Time. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. 2008. Vol. 178. Pр. 883–884. DOI: 10.3233/978-1-58603-891-5-883. (In Eng.).
56. Burrows A. Understanding the Law of Obligations. Essays on Contract, Tort and Restitution. Hart Publishing, Oxford, 1998. 248 p. (In Eng.).
57. Burton S. Elements of Contract Interpretation. Oxford University Press, 2009. 251 p. (In Eng.).
58. Campbell C. P. The Doctrine of Waiver. Mi-chigan Law Review. 1904–1905. Vol. 3. No. 1. Pp. 9–10. (In Eng.).
59. Cavendish LawCards: Contract Law. 4th ed. Cavendish Publishing Ltd., 2004. 182 p. (In Eng.).
60. Charman M. Contract Law. 4th ed. Willan, 2007. 355 p. (In Eng.).
61. Christopher H. Bovis. EU Public Procurement Law. Edward Elgar, 2007. 488 p. (In Eng.).
62. Churilov A. Yu. Third Parties in the Russian Federation Law of Obligations. Tomsk
State University Journal. 2017. Vol. 415. Pp. 206–211. DOI: 10.17223/15617793/415/29. (In Eng.).
63. Collins H. Regulating Contracts. Oxford, 2005. 304 p. (In Eng.).
64. Duc H. N. On a Dilemma of Conditional Obligation. Perspectives in Analytical Philosophy. 1997. Vol. 16. Pp. 93–100. (In Eng.).
65. Emmett A. R. The Roman Law of Obligations. Australian Law Journal. 2017. Vol. 91. Issue 8. Pp. 691–693. (In Eng.).
66. Fornaro J. M., Huang H. W. Further Evidence of Earnings Management and Opportunistic Behavior with Principles-Based Accounting Standards: The Case of Conditional Asset Retirement Obligations. Journal of Accounting and Public Policy. 2012. Vol. 31. Issue 2. Pp. 204–225. DOI: 10.1016/j.jaccpubpol.2011.
08.001. (In Eng.).
67. Frey M. A., Bitting T. H., Frey Ph. H. An Introduction to the Law of Contracts. West Legal Studies; Delmar, a division of Thomson Learning, 2000. 3rd edition. 561 p. (In Eng.).
68. Fried Ch. Contract as a Promise: A Theory of Contractual Obligation. Oxford, 2015. 200 p. (In Eng.).
69. Geoffrey S. Law of Obligations and Legal Remedies. London. Cavendish Publishing Limited, 2001. 487 p. (In Eng.).
70. Golubtsov V. G., Kuznetsova O. A. Russian Federation as the Subject of the Civil Liability. World Applied Sciences Journal. 2013. No. 24(1). Pp. 31–34. (In Eng.).
71. Golubtsov V. G., Kuznetsova O. A. Russian Federation Participation in Private Law Relations. Middle-East Journal of Scientific Research 13 (Special issue of Politics and Law). 2013. Pp. 64–67. (In Eng.).
72. Herbots J. Contract Law in Belgium. Deventer, Boston, 1995. 181 p. (In Eng.).
73. Hu I. Epistemicism, Paradox, and Conditional Obligation. Philosophical Studies. 2015. Vol. 172. Issue 8. Pp. 2123–2139. DOI: 10.1007/s11098-014-0401-1. (In Eng.).
74. Luhman N. Law as a Social System. Oxford, 2008. 258 p. (In Eng.).
75. Mazzone J. The Waiver Paradox. North-western University Law Review. 2002–2003. Vol. 97. Pр. 801–878. (In Eng.).
76. Markesinis B., Unberath H., Johnston A. The German Law of Contract. A Comparative Treatise. Second Edition. Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2006. 1034 p. (In Eng.).
77. Marsh P. D. V. Comparative Contract Law. England, France, Germany. Hampshire, 1996. 331 p. (In Eng.).
78. McBride N. J. The Common Law of Obli-gations: Divergence and Unity. Cambridge Law Journal. 2016. Vol. 75. Issue 3. Pp. 646–652. DOI: 10.1017/S0008197316000490. (In Eng.).
79. McKendrick E. Good Faith: A Matter of Principle? // Good Faith in Contract and Property; ed. by A. D. M. Forte. Hart Pub-lishing, 1999. Pp. 39–62. (In Eng.).
80. Monaghan J. The Special Moral Obligations of Law Enforcement. Journal of Political Philosophy. 2017. Vol. 25. Issue 2. Pp. 218–237. DOI: 10.1111/jopp.12123. (In Eng.).
81. De Moraes R. J. Bibliografia Thomas Aquinas and the Law of Obligations: Do They Have Anything in Common? Quaestio Iuris. 2017. Vol. 10. Issue 2. Pp. 1013–1030. DOI: 10.129
57/rqi.2017.27535. (In Eng.).
82. Negroponte N. Being Digital. New York: Alfred A. Knopf, 1995. 243 p.
83. Nelson R. H. Zoning by Private Contract. Fall and Rise of Freedom of Contract; ed. by F. H. Buckley. Duke University Press, 1999. 461 p. (In Eng.).
84. Pescatore G. Die sogenannte alternative Obligation. Marburg, 1880. 280 p. (In Germ.).
85. Petersen L. L., Orgaard N. Danish Insolvency Law. Copenhagen, 1996. 94 p. (In Eng.).
86. Principles of European Contract Law. Part I and II; ed. by Ole Lando, Hugh Beale. The Hague, London, Boston, 2000. 83 p. (In Eng.).
87. Raiser L. Dinglishe Anwartschaften. Tubin-gen, 1961. Pp. 3–4. (In Germ.).
88. Rinnewitz J. Zur Dogmatischen Struktur des Anwartschaftsrechts aus dem Eigentumsvor-behalt. Gottingen, 1989. P. 3. (In Germ.).
89. Samuel G., Rinkes J. The English Law of Obligations in Comparative Context. Nijme-gen, 1991. 177 p. (In Eng.).
90. Snijders W. Lessons from St. Petersburg: Commerce and Civil Law. Review of Central and East European Law. Vol. 34. Issue 2. Pp. 107–117. (In Eng.).
91. Stone R. The Modern Law of Contract. Fifth Edition. Cavendish Publishing Limited, 2002. 548 p. (In Eng.).
92. Teubner G. Networks as Connected Contracts. Oxford, 2011. 360 p. (In Eng.).
93. Teubner G. Expertise as Social Institution: Internalising Third Parties into the Contract. Implicit Dimensions of Contract: Discrete, Relational and Network Contracts; ed. by D. Campbell, H. Collins, J. Wightman. Oxford, 2003. Pр. 333–363. (In Eng.).
94. Tomberlin J. E. Deontic Paradox and Con-ditional Obligation. Philosophy and Phenome¬nological Research. 1989. Vol. 50. Issue 1. Pp. 107–114. DOI: 10.2307/2108111. (In Eng.).
95. Towards a European Civil Code; ed. by A. S. Hartkamp, M. W. Hesselink, E. H. Hon¬dius, C. E. du Perron, J. B. M. Vranken. Nij¬megen, Dordrecht, Boston, London, 1994. 345 p. (In Eng.).
96. Voyiakis E. Insurance and the Law of Obli-gations. Modern Law Review. 2016. Vol. 79. Issue 3. Pp. 529–532. DOI: 10.1111/1468-2230.12199. (In Eng.).
97. Wilken S., Ghaly K. The Law of Waiver, Va¬riation, and Estoppel. 3rd ed. Oxford Uni¬versity Press, 2012. 538 p. (In Eng.).
98. Yrjonsuuri M. Obligations and Conditionals. Vivarium-An International Journal for the Philosophy and Intellectual Life of the Middle Ages and Renaissance. 2015. Vol. 53. Issue 2–4. Pp. 322–335. DOI: 10.1163/15685349-12341302. (In Eng.).
99. Zimmermann R. Comparative Foundations of a European Law of Set-Off and Prescription. Cambridge University Press, 2004. 182 p. (In Eng.).
100. Zimmermann R. The Law of Obligations. Ro¬man Foundations of the Civilian Tradition. Ox¬ford University Press, 1996. 1241 p. (In Eng.).
Received: 22.02.2018
Financing: The article was prepared using the funds of the Russian President’s Grant for Supporting Young Scientists MK-6237.2018.6

 


     

      

 
The Perm State University
614990, Perm, street Bukireva, 15
+7 (342) 2 396 275
vesturn@yandex.ru
ISSN 1995-4190 ISSN (eng.) 2618-8104
ISSN (online) 2658-7106
DOI 10.17072/1995-4190
(с) Editorial board, 2010
The magazine is registered in Federal Agency of supervision in sphere of communication and mass communications.
The certificate on registration of mass media ПИ № ФС77-33087 from September, 5th, 2008
The certificate on reregistration of mass media ПИ № ФС77-53189 from Marth, 14th, 2013

The magazine is included in List ВАК and in the Russian index of scientific citing

The founder & Publisher: the State educational institution of the higher training
“The Perm State University”.
Publishing 4 times a year