Perm University Herald. Juridical Sciences. 2017. Issue 1 (35)

Title: THEORY OF THE LEGAL FORM IN FAMILY LAW
Authors:

Levushkin A.N.,
Ulyanovsk State University

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ORCID: 0000-0002-5646-888X ResearcherID: F-8088-2016
Статьи автора в БД «Scopus» и «Web of Science»:      

---

Kosenko E.V.
Balakovo branch of the Saratov State Academy of Law

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ORCID: 0000-0002-0569-3825 ResearcherID: H-2382-2016
Статьи автора в БД «Scopus» и «Web of Science»:      

10.18384/2310-6794-2015-3-89-96

Requisites: Levushkin A. N., Kosenko E. V. Teoriya pravovoy formy v semeynom prave [Theory of the Legal Form in Family Law]. Vestnik Permskogo Universiteta. Juridicheskie Nauki – Perm University Herald. Juridical Sciences. 2017. Issue 35. Pp. 73–83. (In Russ.). DOI: 10.17072/1995-4190-2017-35-73-83
DOI: 10.17072/1995-4190-2017-35-73-83
Annotation:

Introduction: the article provides theoretical justification of the concept "legal form" in family law. It is noted that the legal form has already been defined by rule of law and the developed family relations in society, but so far the legal form as an element of scientific cognition of family law has not attracted attention of scientists. Purpose: to consider the legal form in family law applying scientific developments in civil law. To present the author's definition of the legal form as a general concept and of the legal form of a subject's activity as a special concept. Methods: some methods of formal logic – analysis and synthesis, induction and deduction, in their connection with extrapolation, argumentation, generalization, analogy have been used. Results: with the help of these methods, the legal form is defined and identified in family law. The authors have managed to unite the doctrines which are already available in civil law concerning the legal form and to make independent conclusions within the branch of family law. Thus, the authors focus, first of all, on types of the legal form, their features, and distinguish between the legal form in civil and family law. Conclusions: the data received as a result of the research can be taken as a basis for the theory of the legal form in family law.

Keywords: legal form; civil law; family law; legal subject; rule of law; legal state; activity of the subject
  download the full-version article
References:

Anan'ev B. G. Chelovek kak predmet poznaniya [Man as an Object of Cognition]. Leningrad, 1968. 315 p. (In Russ.).
2. Baymakhanov M. T. Konstitutsiya SSSR kak faktor formirovaniya aktivnoy zhiznennoy pozitsii lichnosti [The Constitution of the USSR as a Factor of Formation of a Person's Active Life Position]. Pravoporyadok i pravovoy status lichnosti v razvitom sotsialisticheskom obshhestve v svete Konstitutsii SSSR 1977 goda (Voprosy teorii gosudarstva i prava, gosudarstvennogo i administrativnogo prava) [The Rule of Law and the Legal Status of a Person in a Developed Socialist Society in the Light of the 1977 Constitution of the USSR (Questions of the Theory of State and Law, Public and Administrative Law)]. Saratov, 1980. Pp. 37–47. (In Russ.).
3. Baytin M. I. O sootnoshenii demokratii, zakonnosti i pravoporyadka v sotsialisticheskom obshchestve [On the Relation between Democracy, Legality and Rule of Law in a Socialist Society]. Pravoporyadok i pravovoy status lichnosti v razvitom sotsialisticheskom obshchestve v svete Konstitutsii SSSR 1977 goda (Voprosy teorii gosudarstva i prava, gosudarstvennogo i administrativnogo prava) [The Rule of Law and the Legal Status of a Person in a Developed Socialist Society in the Light of the 1977 Constitution of the USSR (Questions of the Theory of State and Law, Public and Administrative Law)]. Saratov, 1980. Pp. 47–50. (In Russ.).
4. Baytin M. I. O formakh osushchestvleniya funktsiy sotsialisticheskogo gosudarstva [On the Forms of Implementation of the Socialist State Functions]. Uchenye zapiski SJuI – Bulletin of Saratov Law Institute. 1969. Issue 18. Pp. 264–265. (In Russ.).
5. Belov V. A. Grazhdanskoe pravo. T. 1. Obshchaya chast'. Vvedenie v grazhdanskoe pravo: uchebnik dlya bakalavriata i magistratury [Civil law. Vol. 1. General. Introduction to Civil Law: a Textbook for Bachelor and Master Students]. Moscow, 2015. 622 p. (In Russ.).
6. Bzhalava I. T. Ustanovka i povedenie [Attitude and Behavior]. Moscow, 1968. 48 p. (In Russ.).
7. Vanin V. V. Gosudarstvennyy kontrakt kak pravovaya forma otnosheniy po udovletvoreniyu publichnykh nuzhd [The State Contract as the Legal Form of the Relations on Satisfaction of Public Needs]. Biznes v zakone – Business in Law. 2012. No. 6. Pp. 12–15. (In Russ.).
8. Vetyutnev Yu. Yu. Pravovaya forma kak integriruyushchee nachalo [Legal Form as an Integrative Factor]. Vestnik VolGU. Serija 5: Yurisprudentsiya – Science Journal of Volgograd State University. Jurisprudence. 2010. No. 1. Pp. 5–13. (In Russ.).
9. Golunskiy S. A., Strogovich M. S. Teoriya gosudarstva i prava [Theory of State and Law]. Moscow, 1940. 304 p. (In Russ.).
10. Gorshenev V. M. Struktura pravovogo statusa grazhdanina v svete Konstitutsii SSSR 1977 goda [The Structure of the Legal Status of the Citizen in the Light of the 1977 Constitution of the USSR]. Pravoporyadok i pravovoy status lichnosti v razvitom sotsialisticheskom obshchestve v svete Konstitutsii SSSR 1977 goda (Voprosy teorii gosudarstva i prava, gosudarstvennogo i administrativnogo prava) [The Rule of Law and the Legal Status of a Person in a Developed Socialist Society in the Light of the Constitution of the USSR of 1977 (Questions of the Theory of State and Law, Public and Administrative Law)]. Saratov, 1980. Pp. 51–58. (In Russ.).
11. Gosudarstvo. Pravo. Ekonomika [State. Law. Economy]. Moscow, 1970. 488 p. (In Russ.).
12. Esipova I. A. Pravovoe bezdeystvie: diss. ... kand. yurid. nauk [Legal inaction. Cand. jurid. sci. diss.]. Volgograd, 1998. 402 p. (In Russ.).
13. Krasavchikov O. A. Kategorii nauki grazhdanskogo prava. Izbrannye trudy. V 2 t. [Categories of the Civil Law Science. Selected Works: in 2 vols.]. Moscow, 2005. Vol. 2. 494 p. (In Russ.).
14. Kudryavtsev V. N. Pravovoe povedenie: norma i patologiya [Legal Behavior: Norm and Pathology]. Moscow, 1982. 287 p. (In Russ.).
15. Kulapov V. L., Prusakov A. D. Deystvie i bezdeystvie kak formy yuridicheski znachimogo povedeniya: monografiya [Action and Inaction as a Form of Legally Significant Behavior: Monography]. Moscow, 2015. 168 p. (In Russ.).
16. Marx K., Engels F. Polnoe sobranie sochineniy [Collected Works]. Moscow, 1955. Vol. 1. 723 p. (In Russ.).
17. Marx K., Engels F. Polnoe sobranie sochineniy [Collected Works]. Moscow, 1961. Vol. 21. 745 p. (In Russ.).
18. Matuzov N. I. Lichnost'. Prava. Demokratiya. Teoreticheskie problemy sub"ektivnogo prava [Personality. Rights. Democracy. Theoretical Problems of Subjective Right]. Saratov, 1972. 290 p. (In Russ.).
19. Metodologicheskie i teoreticheskie problemy psikhologii [Methodological and Theoretical Problems of Psychology]. Moscow, 1969. 376 p. (In Russ.).
20. Osnovy marksistko-leninskoy filosofii: uchebnik [Fundamentals of Marxist-Leninist Philosophy: Textbook]. Moscow, 1974. 544 p. (In Russ.).
21. Pometikhina S. I. Bankovskaya garantiya kak pravovaya forma raspredeleniya obyazatel'¬stvennogo riska [Bank Guarantee as the Legal Form of Distribution of Obligations Risk]. Biznes v zakone – Business in Law. 2009. No. 4. Pp. 144–147. (In Russ.).
22. Rybakov V. A., Tolkachev K. V., Khabibulin K. V. Formirovanie pravomernogo povede¬niya lits, osuzhdennykh k lisheniyu svobody (voprosy teorii i praktiki) [Forming the Good Behavior of Persons Condemned to the Imprisonment (Questions of the Theory and Practice)]. Ufa, 1992. 102 p. (In Russ.).
23. Samoshchenko I. S. O pravovykh formakh osushchestvleniya funktsiy Sovetskogo gosudarstva [On the Legal Forms of Implementation of the Soviet State Functions]. Sovetskoe gosudarstvo i pravo – Soviet State and Law. 1956. No. 3. Pp. 85–87.
24. Skakun O. F. Teoriya gosudarstva i prava: uchebnik [Theory of State and Law: Textbook]. Kharkov, 2001. 656 p. (In Russ.).
25. Tarasov O. V. Pravovoe litso kak personativnaya pravovaya forma: teoretiko-metodologi¬cheskiy i mezhdunarodno-pravovoy aspekty [The Legal Person as a Personative Legal Form: Theoretical and Methodological and International Law Aspects]. Problemy zakonnostі – Problems of Legality. 2011. No. 113. Pp. 175–182. (In Russ.).
26. Udychak F. N. Pravovye formy gosudarstvennogo obespecheniya natsional'noy bezopasnosti [Legal Forms of the State National Security]. Vestnik Adygeyskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 1: Regionovedenie: filosofiya, istoriya, sotsiologiya, yurisprudenysiya, politolo¬giya, kul'turologiya – The Bulletin of the Adyghe State University. Series "Region Studies: Philosophy, History, Sociology, Jurisprudence, Political Sciences and Culturology". 2014. No. 1(135). Pp. 188–192. (In Russ.).
27. Uzdimaeva N. I. Pravomernoe povedenie: ponyatie, klassifikatsiya, motivy [Good Behavior: the Concept, Classification, Motives]. Ed. by N. I. Matuzov. Saratov, 2006. 200 p. (In Russ.).
28. Shibutani T. Sotsial'naya psikhologiya [Social Psychology]. Moscow, 1969. 447 p. (In Russ.)

Financing: ---
The Perm State University
614990, Perm, street Bukireva, 15
+7 (342) 2 396 275
vesturn@yandex.ru
ISSN 1995-4190 ISSN (eng.) 2618-8104
ISSN (online) 2658-7106
DOI 10.17072/1995-4190
(с) Editorial board, 2010
The magazine is registered in Federal Agency of supervision in sphere of communication and mass communications.
The certificate on registration of mass media ПИ № ФС77-33087 from September, 5th, 2008
The certificate on reregistration of mass media ПИ № ФС77-53189 from Marth, 14th, 2013

The magazine is included in List ВАК and in the Russian index of scientific citing

The founder & Publisher: the State educational institution of the higher training
“The Perm State University”.
Publishing 4 times a year