Issue 4 (10) 2010

DIRECT PARTICIPATION OF THE LOCAL POPULATION IN ADOPTING THE TERRITORIAL PLANNING DOCUMENTATION – THE CONSTITU-TIONAL RIGHT FOR THE LOCAL SELF-GOVERNMENT REALIZATION

DIRECT PARTICIPATION OF THE LOCAL POPULATION IN ADOPTING THE TERRITORIAL PLANNING DOCUMENTATION – THE CONSTITUTIONAL RIGHT FOR THE LOCAL SELF-GOVERNMENT REALIZATION

V.V. Shepelev

Perm State University. 15, Bukirev st., Perm, 614990

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

In the article the author based on the results of the analysis of the present city building legislation justifies the necessity of the local population direct participation in adopting the territorial planning documentation.

Keywords: territorial planning documentation; sustainable development; master plan; local self-government; local population

 

Bibliograficheskij spisok

  1. Borisov V.I. Gradostroitel'noe planirovanie territorij v sovremennyh uslovijah i Gradostroitel'naja hartija SNG // Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel'stvo. 2000. №2. S. 29.
  2. Gradovedenie: ucheb. posobie / E.G. Animica, N.Ju. Vlasova; Feder. agentstvo po obrazo-vaniju, Ural. gos. jekon. un-t. 3-e izd., ispr. Ekaterinburg: Izd-vo UrGJeU, 2008. S. 377–378.
  3. Kommentarij k Gradostroitel'nomu kodeksu Rossijskoj Federacii (postatejnyj) / S.A. Bogoljubov, E.A. Galinovskaja, N.A. Ignatjuk i dr.; pod red. S.A. Bogoljubova. 3-e izd., pererab. i dop. M.: Prospekt, 2009. 206 s.
  4. Osnovy gradostroitel'stva (teorija, metodologija): ucheb. posobie. Minsk: Vysshaja shkola, 1983. 199 s.
  5. Posohin M.M. Nasha glavnaja rabota – gorod dlja cheloveka // Promyshlennoe i grazhdan-skoe stroitel'stvo. 2003. №12. S. 43.
  6. Storchevus V.K., Witinskij V.A., Romanovskaja N.V. Proekt Habitat «Ustojchivoe razvi-tie naselennyh punktov» – sledujuwij shag // Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel'-stvo. 2002. №5. S. 49.
  7. Tarasova L.G. Rol' dokumentov territorial'nogo planirovanija krupnyh gorodov v sta-novlenii processov ih samorazvitija // Vestn. VolgGASU. Ser.: Stroitel'stvo i arhi-tektura. 2009. Vyp. 15(34). S. 195 – 201.
  8. Holopov V.A. Rol' organov mestnogo samoupravlenija v formirovanii strategii ustojchivogo razvitija regiona // Gosudarstvennoe upravlenie: jelektron. vestn. 2008. №17. URL: http://e-journal. spa.msu.ru/17_2008Kholopov.html (data obrawenija: 11.10.2010).
  9. Witinskij V.A. Mestnoe samoupravlenie i gradostroitel'stvo – problemy i perspek-tivy // Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel'stvo. 2004. №9. S. 9.

 


     

      

 
The Perm State University
614990, Perm, street Bukireva, 15
+7 (342) 2 396 275
vesturn@yandex.ru
ISSN 1995-4190 ISSN (eng.) 2618-8104
ISSN (online) 2658-7106
DOI 10.17072/1995-4190
(с) Editorial board, 2010
The magazine is registered in Federal Agency of supervision in sphere of communication and mass communications.
The certificate on registration of mass media ПИ № ФС77-33087 from September, 5th, 2008
The certificate on reregistration of mass media ПИ № ФС77-53189 from Marth, 14th, 2013

The magazine is included in List ВАК and in the Russian index of scientific citing

The founder & Publisher: the State educational institution of the higher training
“The Perm State University”.
Publishing 4 times a year