DOI: 10.17072/1995-4190-2015-3-117-124

THE TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF METHODOLOGY
OF SCIENTIFIC COGNITION OF CIVIL LEGAL REALITY

E.V. Luneva

Kazan (Volga region) Federal University,

18, Kremlyovskaya st., Kazan, 420008

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Introduction: the paper considers the tendencies of the development of methodology for civil law science according to the levels of its structure. Purpose: the paper aims at determination of the main ways of development of civil law science methodology. Methods:  the methods of abstraction, analysis, synthesis, induction, deduction, dialectical, formal-logical, comparative legal methods and other general scientific and specific scientific methods are used. Results: the structure of methodology of scientific cognition of civil legal reality has been examined. The highest (dialectical), general scientific (interdisciplinary), and specific scientific levels of studying civil law are shown. Specific examples of use of particular methods in dissertations, monographs and scientific articles with civil orientation are demonstrated. Conclusions: it has been found that the general scientific level of methodology of studying civil law is characterized by the tendency to include additional inter-branch and interdisciplinary approaches to scientific knowledge generation into the system of methods of studying civil law, as well as by appeal to the forgotten techniques and methods of scientific activity. The specific scientific level of the methodology tends to emergence of new methods based on synthesis of the existing means of cognition of civil law phenomena. Scientific novelty: this work is the first attempt in civil law science to identify the main trends in the development of methodology of civil law cognition. Practical value: results of the study may be used in law-making and in scientific research.

 

 

Keywords: methodology of civil law; scientific knowledge; method; civil law research

Refereces

 1. Berlyavskiy L.G., Shmatova E.S. Formal'no-yuridicheskiy metod v pravovykh issledovaniyakh: sovremennye podkhody [Formal Legal Method in Legal Studies: Contemporary Approaches] // Yuridicheskiy mir – Juridical World. 2012. № 6. Pp. 5154. (In Russ).
 2. Vashchenko Yu.S. Dikhotomicheskoe sootnoshenie ponyatiy publichnogo i chastnogo nachala v zemel'nykh pravootnosheniyakh [Dichotomous Relations between the Concepts of the Public and Private Origin in Land Legal Relationship] // Evraziyskaya advokatura – Eurasian Advocacy. 2013. № 5(6). Pp. 913 (In Russ).
 3. Ibatullina R.Z. Grazhdansko-pravovoy rezhim upravleniya obshchim nedvizhimym imushchestvom v mnogokvartirnykh domakh: avtoref. dis. … kand. yurid. nauk. [Сivil Legal Regime of Management of Common Property in Apartment Buildings: Synopsis of Cand. jurid. sci. diss.]. Kazan, 2007. 24 p. (In Russ).
 4. Kerimov D.A. Metodologiya prava (predmet, funktsii, problemy filosofii prava) [Methodology of Law (Subject, Functions, Problems of Philosophy of Law]. Moscow: Avanta+, 2001. 560 p. (In Russ).
 5. Kovaleva Yu.V. Metodologicheskie osnovy issledovaniya imperativnosti v dogovornom prave [Methodological Fundamentals of Studying Imperativity in Contract  Law] // Obshchestvo i pravo – Society and Law. 2010. № 4. (In Russ).
 6. Komissarova E.G. Tsivilisticheskaya metodologiya v kontekste nauchnogo poznaniya [Тhe Civil Methodology in the Context of Scientific Cognition] // Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta – Tyumen State University Herald. 2008. № 2. Pp. 24–30 pp. (In Russ).
 7. Kuznetsova O.A. Metody nauchnogo issledovaniya v tsivilisticheskikh dissertatsiyakh [Methods of Scientific Research in Civil Law Dissertations] // Vestnik Permskogo universiteta. Yuridicheskie nauki. – Perm University Herald. Yuridical sciences. 2014. № 4 (26). Pp. 254270(In Russ).
 8. Luneva E.V. Yuridicheskaya konstruktsiya grazhdansko-pravovogo rezhima veshchey [Legal Structure of Civil-Law Regime of Things] // Yurist – Jurist. 2014. № 13. Pp. 41–45 (In Russ).
 9. Luneva E.V. Yuridicheskaya priroda isklyuchitel'nogo prava natsional'nogo parka priobretat' zemel'nye uchastki, raspolozhennye v ego granitsakh [[Legal Nature of the Exclusive Right of a National Park to Acquire Land Plots Located Within Its Borders] // Yuridicheskiy mir – The Juridical World. 2014. № 7. Pp. 2730 (In Russ).
 10. Migacheva A.Yu. O neobkhodimosti issledovaniya printsipa determinizma v svyazi s razvitiem metodologii grazhdanskogo pravovedeniya [On the  Necessity to Study the Principle of Determinism in Connection with the  Development of Civil Jurisprudence Methodology] // Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya – Тheory and Practice of Social Development. 2009. № 3–4. (In Russ).
 11. Petrushkin V.A. Pravovoy oborot nedvizhimosti: problemy teorii i sudebno-arbitrazhnoy praktiki [Legal Turnover of Real Estate: the Problems of Theory and Court Arbitrage Practice]. Kazan: SLL «Poligran-T», 2011. 72 p. (In Russ).
 12. Safin Z.F., Chelyshev M.Yu. O metodologii tsivilisticheskikh issledovaniy [On the Methodology of Civil Law Researches] // Vestnik Saratovskoy gosudarstvennoy akademii prava – Saratov State Academy of Law Bulletin. 2011. № 6. Pp. 120–125 (In Russ).
 13. Serkova Yu.А. Ponyatie yuridicheskoy konstruktsii i ego metodologicheskoe znachenie v issledovanii pravovykh sistem [The Concept of Juridical Construction and Its Methodological Significance in Studying Legal Systems] // Yuridicheskiy mir – The Juridical World. 2013. № 7. Рр. 64–67 (In Russ).
 14. Sitdikova R.I. Grazhdansko-pravovoy mekhanizm okhrany chastnykh, obshchestvennykh i publichnykh interesov avtorskim pravom: dis. … d-ra yurid. nauk. [Сivil Law Mechanism of Protection of Private, Public and Societal Interests by the Copyright Law: Doc. jurid. sci. diss.]. Kazan, 2013. 408 p. (In Russ).
 15. Tarasov N.N. Istina v yuridicheskom issledovanii (nekotorye metodologicheskie problemy) [The Truth in Legal Research (Some Methodological Problems)] // Akademicheskiy yuridicheskiy zhurnal – Аcademic Legal Journal. 2000. № 1. (In Russ).
 16. Fayzrakhmanov K.R. Problema vydeleniya mezhotraslevykh grazhdansko-pravovykh sredstv v aspekte instrumental'noy teorii prava [The Problem of  Sorting Out Inter-branch Civil Legal Means in Terms of Instrumental Theory of Law] // Kazanskaya nauka – Kazan Science. 2013. № 13. (In Russ).
 17. Filippova S.Yu. Instrumental'nyy podkhod v nauke chastnogo prava [Instrumental Approach in Private Law Science]. Moscow: Statut, 2013. 350 p. (In Russ).
 18. Khamidullina F.I. Eticheskaya kontseptsiya grazhdanskogo prava [The Ethical Concept of Civil Law] // Uchenye zapiski Kazanskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki Proceedings of Kazan University. Humanities. 2013. V. 155, № 4. Pp. 184188 (In Russ).
 19. Chelyshev M.Yu. Osnovy ucheniya o mezhotraslevykh svyazyakh grazhdanskogo prava [Fundamentals of the Doctrine on  Inter-branch Relations of  Civil Law]. Kazan: Kazan State University Publ. House, 2008. 206 p. (In Russ).
 20. James G., Taylor von Mehren A. An Introduction to the Comparative Study of Private Law: Readings, Cases, Materials. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2006. 581 p. (In Eng).
 21. Vibhute K., Aynalem F. Legal Research Methods. Justice and Legal System Research Institute, 2009. 252 p. (In Eng).

 


     

      

 
The Perm State University
614990, Perm, street Bukireva, 15
+7 (342) 2 396 275
vesturn@yandex.ru
ISSN 1995-4190 ISSN (eng.) 2618-8104
ISSN (online) 2658-7106
DOI 10.17072/1995-4190
(с) Editorial board, 2010
The magazine is registered in Federal Agency of supervision in sphere of communication and mass communications.
The certificate on registration of mass media ПИ № ФС77-33087 from September, 5th, 2008
The certificate on reregistration of mass media ПИ № ФС77-53189 from Marth, 14th, 2013

The magazine is included in List ВАК and in the Russian index of scientific citing

The founder & Publisher: the State educational institution of the higher training
“The Perm State University”.
Publishing 4 times a year