DOI: 10.17072/1995-4190-2015-3-77-81

METHODOLOGY OF THE TIERED APPROACH IN RESEARCH
OF CONTRACTUAL LEGAL REGULATION

L.T. Bakulina

Kazan Federal University

18, Kremlin st., Kazan, 420008

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Introduction: the article considers the possibility of applying methodology of the tiered approach to study of contractual legal regulation. Purpose: the author analyses and compares various approaches to define the place of contractual regulation in the structure of legal regulation. Objectives: to analyse the main approaches to legal regulation; to identify peculiarities of contractual legal regulation; to define the possibility of using the tiered approach methodology. Methods: the methodological framework of this study is based on a set of methods of scientific cognition, among which the tiered approach is the major one. The author also uses general scientific methods (systemic method, methods of logics) and methods specific to legal science (formal, comparative). Special attention is paid to the systemic method of research, along with the tiered approach. Results: the article provides the author's definition of contractual legal regulation as an independent level of the legal regulation structure. The problem of improving methodological tools while studying state-legal phenomena and processes has been set. Conclusions: contractual legal regulation is of a complex interdisciplinary nature. The conclusion is drawn that it is difficult to construct its mechanism without reconsideration of the existing methodological positions on the legal regulation problem both in general theory of law and specific juridical sciences.

 

 

Keywords: methodology of the tiered approach; systemic approach; cross-sectoral approach;
contractual legal regulation; tiers; types of legal regulation

References

 1. Alekseev S.S. Obshchaya teoriya prava: v dvukh tomakh [General Theory of Law: in Two Volumes]. Moscow: Yuridicheskaya literatura, 1981. V. I. 361 p. (In Russ).
 2. Bakulina L.T. Urovnevyy podkhod v issledovanii pravovykh yavleniy i protsessov [The Level Approach in Studying Legal Phenomena and Processes] // Pravorealizatsiya i yuridicheskiy protsess: innovatsionnye metody k postroeniyu modeley: sb. statey mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii – Realization of Law and Legal Process: Innovative Methods to Build Models: Collected Articles of the International Research-to-Practice Conference. Kazan, 2011. Pp. 13–17. (In Russ).
 3. Vasil'yev A.M. Pravovye kategorii: Metodologicheskie aspekty razrabotki sistemy kategoriy teorii prava [Legal Categories: Methodological Aspects of the Development of Categories of Theory of Law]. Moscow: Yuridicheskaya literatura, 1976. 264 p. (In Russ).
 4. Gur'yanov V.N. Sistemnaya priroda sotsial'nogo bytiya [Systemic Nature of Social Existence] // Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. Seriya: Sotsial'nye nauki – Vestnik of Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod: "Social Science". 2007. № 2(7). Pp. 130–136. (In Russ).
 5. Kashanina T.V. Struktura prava [The Structure of Law]. Moscow: Prospekt, 2015. 584 p. (In Russ).
 6. Kozlikhin I.Yu. O netraditsionnykh podkhodakh k pravu [On the Innovative Approaches towards Law] // Pravovedenie – Jurisprudence. 2006. № 1. Pp. 31–40. (In Russ).
 7. Kerimov D.A. Metodologiya prava (predmet, funktsii, problemy filosofii prava) [Methodology of Law (Subject, Functions, Problems of Legal Philosophy)]. Moscow: Avanta+, 2001. 560 p. (In Russ).
 8. Levina M.V. Dogovornoe pravovoe regulirovanie v publichno-pravovoy sfere: avtoref. dis. … kand. yurid. nauk [Contractual Legal Regulation in Public Law: Synopsis of Cand. jurid. sci. diss.]. Kazan, 2014. 21 p. (In Russ).
 9. Obshchaya teoriya gosudarstva i prava[General Theory of State and Law, in 2 vols. / ed. by M.N. Marchenko]. Moscow: Zertsalo, 1998. Vol. 2. 622 p. (In Russ).
  1. Pravovoe regulirovanie i pravorealizatsiya [Legal Regulation and Realization of Law / ed. by L.T. Bakulina, I.G. Gorbachev, D.N. Gorshunov, Yu.S. Reshetov]. Kazan: Izdatelstvo kazanskogo gosudarstvennogo universiteta, 2008. 164 p. (In Russ).
 10. Reutov V.P. Funktsional'naya priroda sistemy prava [Functional Nature of the Legal System]. Perm, 2002. 163 p. (In Russ).
 11. Reshetov Yu.S. Mekhanizm pravorealizatsii v usloviyakh razvitogo sotsializma [The Mechanism of  Legal Realization under the Conditions of Developed Socialism]. Kazan, 1980. 167 p. (In Russ).
 12. Syrykh V.M. Istoriya i metodologiya yuridicheskoy nauki [The History and Methodology of Jurisprudence]. Moscow: Norma: Infra-M, 2014. 464 p. (In Russ).
 13. Tikhomirov Yu.A. Publichno-pravovoe regulirovanie: dinamika sfer i metodov [Public Law Regulation: Dynamics of the Spheres and Methods] // Zhurnal rossiyskogo prava – Journal of Russian Law. 2001. № 5. Pp. 3–12. (In Russ).
 14. Fatkullin F.N. Problemy teorii gosudarstva i prava [The Problems of the Theory of State and Law]. Kazan: Izd-vo Kazan. gos. un-ta, 1987. 336 p. (In Russ).
 15. Fel'dman D.I., Kurdyukov G.I., Likhachev V.N. O sistemnom podkhode v nauke mezhdunarodnogo prava [On the Systemic Approach to the Science of International Law] // Pravovedenie – Jurisprudence. 1980. № 6. Pp. 40–47. (In Russ).
 16. Chelyshev M.Yu. Osnovy ucheniya o mezhotraslevykh svyazyakh grazhdanskogo prava [The Fundamentals of the Doctrine of Inter-branch Connections of Civil Law]. Kazan: Kazan State University Publ., 2008. 206 p. (In Russ).
 17. Yudin E.G. Sistemnyy podkhod i printsip deyatel'nosti [The Systemic Approach and the Principle of Activity]. Moscow: Nauka, 1978. 391 p. (In Russ).

 


     

      

 
The Perm State University
614990, Perm, street Bukireva, 15
+7 (342) 2 396 275
vesturn@yandex.ru
ISSN 1995-4190 ISSN (eng.) 2618-8104
ISSN (online) 2658-7106
DOI 10.17072/1995-4190
(с) Editorial board, 2010
The magazine is registered in Federal Agency of supervision in sphere of communication and mass communications.
The certificate on registration of mass media ПИ № ФС77-33087 from September, 5th, 2008
The certificate on reregistration of mass media ПИ № ФС77-53189 from Marth, 14th, 2013

The magazine is included in List ВАК and in the Russian index of scientific citing

The founder & Publisher: the State educational institution of the higher training
“The Perm State University”.
Publishing 4 times a year