THE BASIC, HYBRID AND ATYPICAL FORMS OF GOVERNMENT

D.M. Khudoley

Perm State University. 15, Bukirev st., Perm, 614990

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The basic, hybrid and atypical forms of government established in the modern states is analyzed.

Keywords: the basic form of government; hybrid forms of government; atypical forms of government


Bibliograficheskij spisok

  1. Konstitucii gosudarstv Central'noj i Vostochnoj Evropy / otv. red. N.V. Varlamova. M.: CKI MONF, 1997. 578 s.
  2. Konstitucii zarubezhnyh gosudarstv / sost. V.V. Maklakov. M.: Izd-vo «BEK», 1999. 584 s.
  3. Konstitucionnoe (gosudarstvennoe) pravo zarubezhnyh stran. Chast' obwaja: konstituci-onnoe (gosudarstvennoe) pravo i ego osnovnye instituty / otv. red. B.A. Strashun. M.: Izd-vo «BEK», 2000. T. 1, 2. 784 s.
  4. Konstitucionnoe pravo zarubezhnyh stran / otv. red. V.V. Chirkin. M.: Jurist#, 1997. 568 s.
  5. Korel'skij V.M., Perevalov V.D. Teorija gosudarstva i prava. M.: Infra-M, 2002. 616 s.
  6. Pravovye sistemy stran mira: jencikloped. slovar'-spravochnik / otv. red. V.Ja. Suharev. M.: Izd-vo «NORMA», 2003. 976 s.
  7. Sravnitel'noe konstitucionnoe pravo / otv. red. V.V. Chirkin. M.: Mezhdunarodnye ot-noshenija, 2002. 448 s.
  8. Chirkin V.E. Netipichnye formy pravlenija v sovremennom gosudarstve // Gosudarstvo i pravo. 1994. № 4.

 


      

      

 
The Perm State University
614990, Perm, street Bukireva, 15
+7 (342) 2 396 275, +7 963 012 6422
vesturn@yandex.ru
ISSN 1995-4190
(с) Editorial board, 2010
Publishing 4 times a year
The magazine is registered in Federal Agency of supervision in sphere of communication and mass communications.
The certificate on registration of mass media ПИ № ФС77-33087 from September, 5th, 2008
The certificate on reregistration of mass media ПИ № ФС77-53189 from Marth, 14th, 2013

The magazine is included in List ВАК and in РИНЦ (the Russian index of scientific citing)

The founder: the State educational institution of the higher vocational training
“The Perm State University”.