Issue 2 (8) 2010

IMPOSING FORENSIC EXAMINATIONS WHEN INVESTIGATING CRIME ASSOCIATED WITH THE DRUG TRAFFICKING

IMPOSING FORENSIC EXAMINATIONS WHEN INVESTIGATING CRIME ASSOCIATED WITH THE DRUG TRAFFICKING

I.Y. Moiseenko
Perm State University. 15, Bukirev st., Perm, 614990

The issues are reviewed of preparing the documents, formulating of the questions in resolutions (desicions) for imposing different types of the forensic examinations when investigating crimes associated with the trafficking of drugs, psychotropic substances and their similars.

Keywords: drugs; forensic examination; preparation of the documents; formulating the questions

 

Bibliograficheskiy spisok

1. Voprosy rassledovaniya prestupleniy / pod red. I.N. Kozhevnikova. M.: Spark, 1997. P. 596, 604, 606, 609, 610.

2. Moiseyenko I.Ya., Moiseyenko V.I. Naznacheniye sudebnykh ekspertiz / Perm. gos. un-t. Perm. 2007.

3. O gosudarstvennoy sudebno-ekspertnoy deyatel΄nosti v Rossiyskoy Federatsii: Federal΄nyy zakon ot 5 aprelya 2001 g. №73-FZ // Sobr. zakonodatel΄stva Ros. Federatsii. 2001. №23, st. 220.1.

4. O narkoticheskikh sredstvakh i psikhotropnykh veshchestvakh: Feder. zakon ot 10 dekabrya 1997 g. №3-F3. M.: Infra-M 2000.

5. Ugolovno-protsessualnyy kodeks Rossiyskoy Federatsii (s izm. i dop. na 20 aprelya 2008 g.). Novosibirsk: Sibir. univ. izd-vo, 2008.

6. Ugolovnyy kodeks Rossiyskoy Federatsii (s izm. i dop. na 1 aprelya 2009 g.) M.: EKSMO, 2009.

7. Shurukhnov N.G. Kriminalistika. M: Yurist, 2003. P. 569.

The Perm State University
614990, Perm, street Bukireva, 15
+7 (342) 2 396 275
vesturn@yandex.ru
ISSN 1995-4190 ISSN (eng.) 2618-8104
ISSN (online) 2658-7106
DOI 10.17072/1995-4190
(с) Editorial board, 2010
The magazine is registered in Federal Agency of supervision in sphere of communication and mass communications.
The certificate on registration of mass media ПИ № ФС77-33087 from September, 5th, 2008
The certificate on reregistration of mass media ПИ № ФС77-53189 from Marth, 14th, 2013

The magazine is included in List ВАК and in the Russian index of scientific citing

The founder & Publisher: the State educational institution of the higher training
“The Perm State University”.
Publishing 4 times a year