Issue 2 (8) 2010

LEGAL CULTURE AND ITS PRODUCTS IN THEIR CORRELATION

A.S. Bondarev
Perm State University. 15, Bukirev st., Perm, 614990

An original approach to the concept of the “legal culture” and its structure is given. A new concept of the “legal culture products” is introduced. The role and the importance of this phenomenon are shown. The correlation of the legal culture and its products is analyzed as seen in the legal area of the society.

Keywords: legal culture; legal culture products; common part of the legal culture; personal part of the legal culture

 

Bibliograficheskiy spisok

1. Avseev I.V., Kuznetsov E.V., Salnikov B.P. Teoriya gosudarstva i prava (opredeleniya, skhemy, literatura). M., 1979. P.82.

2. Baranov P.P., Okusov A.P. Aksiologiya yuridicheskoy deyatel΄nosti. Rostov n/D., 2003. P. 72.

3. Berman G. Dzh. Zapadnaya traditsiya prava: epokha formirovaniya. M., 1994.

4. Bondarev A.S. Ponyatiye pravovoy kul΄tury //Aktualnyye problemy teorii i istorii gosudarstva i prava. M., 1983. Dep. v INIONe 29.04.83, №12847; Yego zhe. Struktura pravovoy kultury // Aktual΄nye problemy teorii i istorii gosudarstva i prava. M., 1984. Dep. v INIONe 31.05.84, № 16977.

5. Voplenko N.N. Pravosoznaniye i pravovaya kul΄tura. Volgograd, 2000. P. 41

6. Galesnik L.S. Obshchenarodnoye pravo i vospitaniye kommunisticheskoy soznatel΄nosti // Sov. gosudarstvo i pravo. 1962. №9.

7. Istoriya gosudarstva i prava zarubezhnykh stran / pod red. O.A.Zhidkova, N.A. Krasheninnikovoy. M., 1988. P. 196-197.

8. Kaminskaya V.I., Ratinov A.R. Pravovaya kul΄tura i voprosy pravovogo vospitaniya. M., 1974. P. 43.

9. Morozova L.A. Teoriya gosudarstva i prava. M., 2002. P. 370.

10. Pevtsova E.A. Sovremennye definitivnye podkhody k pravovoy kulture i pravovomu soznaniu // Zhurn. ros. prava. 2004. №3. P. 73.

11. Pravovye sistemy mira. Yekaterinburg, 1995. P. 15.

12. Salnikov V.P. Pravovaya kul΄tura //Teoriya gosudarstva i prava / pod red. N.I.Matuzova i A.V.Mal΄ko. M., 2000. P.630; Yego zhe. Sotsialisticheskaya pravovaya kul΄tura. Saratov, 1989.

13. Semitko A.P., Rusinov R.K Pravosoznaniye i pravovaya kul΄tura // Teoriya gosudarstva i prava. M., 2000. P. 331; Semitko A.P. Pravovaya kul΄tura sotsialisticheskogo obshchestva: sush΄chnost, proti-vorechiya, progress. Sverdlovsk, 1990; Yego zhe. Razvitiye pravovoy kul΄tury kak progress. Yekaterinburg, 1996.

14. Alekseev S.S. Mekhanizm pravovogo regulirovaniya v sotsialisticheskom gosudarstve. M., 1966; Lukacheva E.A. V.I. Lenin o pravovoy zakonnosti // Sots. zakonnost΄. 1964. №4.

15. Oblastnaya nauchnaya konferentsiya. Perm, 1980.

16. Polishchuk V.I. Kul΄turologiya. M., 1998. P. 9.

17. Chkhikvadze V.M. Zakonnost΄ i pravovaya kul΄tura na sovremennom etape kommunisticheskogo stroitel΄stva // Kommunist. 1970. №14. P. 51.

 


     

      

 
The Perm State University
614990, Perm, street Bukireva, 15
+7 (342) 2 396 275
vesturn@yandex.ru
ISSN 1995-4190 ISSN (eng.) 2618-8104
ISSN (online) 2658-7106
DOI 10.17072/1995-4190
(с) Editorial board, 2010
The magazine is registered in Federal Agency of supervision in sphere of communication and mass communications.
The certificate on registration of mass media ПИ № ФС77-33087 from September, 5th, 2008
The certificate on reregistration of mass media ПИ № ФС77-53189 from Marth, 14th, 2013

The magazine is included in List ВАК and in the Russian index of scientific citing

The founder & Publisher: the State educational institution of the higher training
“The Perm State University”.
Publishing 4 times a year