Perm University Herald. Juridical Sciences. 2016. Issue 2 (32)

Title: LEGAL TOOLS FOR ORGANIZATION AND SELF-ORGANIZATION OF RELATIONS IN THE SPHERE OF MOTOR TRANSPORTATION: CIVIL ASPECT
Authors: Morozov S.Yu.
Ulyanovsk State University
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ORCID: 0000-0002-1522-8046 ResearcherID: D-6939-2016
«Scopus» & «Web of Science» article: --- 
Requisites: Morozov S. Yu. Pravovye instrumenty organizatsii i samoorganizatsii otnosheniy v sfere avtomobil’nykh perevozok: grazhdansko-pravovoy aspekt [Legal Tools for Organization and Self-Organization of Relations in the Sphere of Motor Transportation: Civil Aspect]. Vestnik Permskogo universiteta. Juridicheskie nauki – Perm University Herald. Juridical Sciences. 2016. Issue 32. Pp. 199–207. (In Russ.). DOI: 10.17072/1995-4190-2016-32-199-207
DOI: 10.17072/1995-4190-2016-32-199-207
Annotation: Introduction: the article considers problems of selection of civil tools used for organization and self-organization of public relations in the transport sphere. Purpose: the author proves the possibility to apply a civil contract as a legal instrument for self-organization of social relations in the sphere of motor transportation. Methods: the methodology of the research comprises a set of scientific methods, with a dialectic method playing the leading role. The author uses general scientific (dialectics, analysis and synthesis, abstraction and specification) and specific scientific methods of research (technical, comparative law). Moreover, to obtain new knowledge the author uses both system and tool approaches. Results: according to the author, legal tools for self-organization of passenger transportation should be treated as a set of non-legislative instruments, able to generate synergistic relations and to overcome obstacles by means of mutual co-operation and effective modeling of public relations to meet passengers’ needs in regular, timely, comfortable, and safe transportation at a reasonable price. The author insists on efficient combining both individual and legal means for the most optimal organization of passenger transportation. First of all it is necessary to use such individual (non-normative) tools, as organizational civil relations and a civil contract. Self-organization is concluded to have advantages over regulatory organization and management. Self-modeling of civil relations by means of individual legal regulators is possible due to characteristic features of the method of civil regulation. Civil law is considered to play a very important but still a secondary role in proper managing synergistic processes and preventing destruction of the system of legal relations. Only civil contracts and organizational relationship are appropriate to regulate synergistic processes. Conclusions: the most effective remedies for self-organization of public relations between automobile carriers and passengers are civil organizational relations and organizational civil contracts.
Keywords: legal tools; organization; self-organization; organizational contract; civil organizational relations; automobile transport; passenger transportation; legal purpose; legal result; synergistic potential
  download the full-version article
References:

Alekseev S. S. Voskhozhdenie k pravu. Poiski i resheniya [Ascension to the Law. Searches and Decisions]. Moscow, 2001. 752 p. (In Russ.).
Alekseev S. S. Teoriya prava. [The Theory of Law]. Moscow, 1995. 320 p. (In Russ.).
Barinov N. A. Grazhdansko-pravovye problemy udovletvoreniya imushchestvennykh potrebnostey sovetskikh grazhdan: diss. kand. jurid. nauk. [Civil Law Problems of Meeting Soviet Citizens' Needs for Property: Synopsis of Cand. jurid. sci. diss.]. Saratov, 1987. 396 p. (In Russ.).
Barinov N. A., Kalmykov Yu. Kh. Pravovye sre­dstva obespecheniya potrebnostey grazhdan [Legal Means of Meeting Citizens' Needs].Grazh­danskoe pravo i sfera obsluzhivaniya: Mezhvuz. sb. nauch. tr. [Civil Law and the Service Sector: Interuniversity Collection of Scientific Papers]. Sverdlovsk, 1984. Pp. 47–55. (In Russ.).
Bobrovskaya O. N. Sistema grazhdansko-pra­vovykh sredstv udovletvoreniya potrebnostey grazhdan v zhil'ye [The System of Civil Law Means for Meeting Citizens' Housing Needs]. Grazhdanskoe pravo – Civil Law. 2012.
Issue 6. Pp. 43–47. (In Russ.).
Bratus' S. N. Predmet i sistema sovetskogo grazhdanskogo prava [The Subject and the System of the Soviet Civil Law]. Moscow, 1963. 197 p. (In Russ.).
Grazhdanskoe pravo: uchebnik / pod red. A. P. Sergeeva [Сivil Law: Textbook: in 3 vols; ed. by A. P. Sergeev]. Moscow, 2001. Vol. 3. 1008 p. (In Russ.).
Grishina Ya. S. Sredstva pravovogo regulirovaniya otnosheniy po udovletvoreniyu sotsial'no-imushchestvennykh potrebnostey grazh­dan [Means of Legal Regulation of the Relations on Meeting Citizens' Social and Property Needs]. Grazhdanskoe parvo – Civil Law. 2012. Issue 6. Pp. 5–8. (In Russ.).
Gubin E. P. Sredstva gosudarstvennogo regulirovaniya rynochnoy ekonomiki i pravovye formy ikh oposredovaniya v Rossiyskoy Federatsii [Means of State Regulation of Market Economy and Legal Forms of Their Mediation in the Russian Federation]. Aktual'nye voprosy gosudarstva i prava v Rossiyskoy Federatsii i Respubliki Makedonii: sb. nauch. statey – Current Issues of the State and Law in the Russian Federation and the Republic of Macedonia. Collection of Scientific Articles. 2006. Issue 1. Pp. 261–272. (In Russ.).
Zalesskiy V. V. Veroyatnost' i samoorganizatsiya v grazhdanskom prave [Probability and Self-Organization in Civil Law]. Zhurnal ros­siyskogo prava – Journal of Russian Law. 2005. Issue 10. Pp. 85–92. (In Russ.).
Zalesskiy V. V. Zakony prirody i zakony yuridicheskie [Laws of Nature Jurisprudence]. Zhurnal rossiyskogo prava – Journal of Russian Law. 2007. Issue 10. Pp. 35–41. (In Russ.).
Karpeev O. V. Pravovoe regulirovanie organizatsii perevozki v pryamom smeshannom soobshchenii: dis. ... kand. jurid. nauk. [Legal Regulation of Transportation Organization in Direct Mixed Connection: Synopsis of Cand jurid. sci. diss.]. Ulyanovsk, 2012. 223 p. (In Russ.).
Kostenko M. A. Klassifikatsiya pravovykh sredstv pravovoy politiki [Classification of Legal Means of Legal Policy]. Sovremennoe pravo – The Modern Law. 2010. Issue 8. Pp. 7–9. (In Russ.).
Krasavchikov O. A. Organizatsionnye grazh­dansko-pravovye otnosheniya. Antologiya ural'skoy tsivilistiki: 1925–1989 [Organizational Civil Law Relations. Anthology of Ural Civil Law]. Moscow, 2001. 431 p. (In Russ.).
Kulakova Yu. Yu. Mesto normativno-pravovogo dogovora v sisteme form prava [The Place of the Regulatory Agreement in the System of Law Forms]. Istoriya gosudarstva i prava – History of the State and Law. 2007. Issue 8. Pp. 5–7. (In Russ.).
Kurov S. V. Pravovye sredstva obespecheniya kachestva obrazovaniya [The Legal Means of Quality Assurance in Education]. Pravo i obrazovanie – Law and Education. 2003. Issue 5. Pp. 44–56. (In Russ.).
Malko A. V. Politicheskaya i pravovaya zhizn' Rossii [The Political and Legal Life of Russia]. Moscow, 2000. 255 p. (In Russ.).
Mongush B. S. Kategoriya «pravovye sredstva» primenitel'no k zashchite sub''ektivnogo grazhdanskogo prava [The Category of "Legal Means" in Relation to the Protection of Subjective Civil Law]. Zhilishchnoe parvo – Housing Law. 2002. Issue 2. Pp. 43–44. (In Russ.).
Nechitaylo M. A. Normativnyj dogovor kak istochnik prav: avtoref. dis. ... kand. jurid. nauk. [The Normative Contract as a Source of Rights: Synopsis of Cand. jurid. sci. diss.]. Moscow, 2002. 188 p. (In Russ.).
Puginskiy B. I. Grazhdansko-pravovye sredstva v khozyaystvennykh otnosheniyakh [Civil Law Means in Economic Relations]. Moscow, 1984. 224 p. (In Russ.).
Puginskiy B. I. Instrumental'naya teoriya pravovogo regulirovaniya [Instrumental Theory of Legal Regulation]. Vestnik Moskovskogo universiteta: Seriya 11: Pravo – MSU Vestnik. Series 11. Law. 2011. Issue 3 Pp. 22–31. (In Russ.).
Puginskiy B.I. Teoriya i praktika dogovornogo regulirovaniya [Theory and Practice of Contractual Regulation]. Moscow, 2008. 224 p. (In Russ.).
Rossiyskaya pravovaya politika: Kurs lektsiy / pod red. N. I. Matuzova i A. V. Malko [Russian Legal Policy: Course of Lectures; ed. by N. I. Matuzov and A. V. Malko]. Moscow, 2003. 528 p. (In Russ.).
Troshina S. M. Sovershenstvovanie sistemy yuridicheskikh istochnikov regulirovaniya trudovykh otnosheniy v RF: avtoref. dis. ...kand. jurid. nauk. [Improving the System of Legal Sources of Labour Relations Regulation in the Russian Federation: Synopsis of Cand jurid. sci. diss.]. Ekaterinburg, 1993. 23 p. (In Russ.).
Filippova S. Yu. Instrumental'nyy podkhod v nauke chastnogo prava [The Instrumental Approach to the Science of Private Law]. Moscow, 2013. 350 p. (In Russ.).
Khannanov R. A. Samoregulirovanie sotsial'no-ekonomicheskikh otnosheniy: teoreticheskie osnovy i znachenie dlya innovatsionnogo razvitiya Rossii [Self-Regulation of Socio-Economic Relations: Theoretical Foundations and Importance for the Innovative Development of Russia]. Pravo i politika – Law and Politics. 2010. Issue 7. Pp. 1234–1249. (In Russ.).
Tsvetkov I. V. Dogovornaya distsiplina v predprinimatel'skoy deyatel'nosti: dis. ... d-ra jurid. nauk. [Contractual Discipline in Entrepreneurship: Synopsis of Dr. jurid. sci. diss]. Moscow, 2006. 336 p. (In Russ.).
Shundikov K. V. Tseli i sredstva v prave (obshcheteoreticheskiy aspekt): avtoref. dis. ... kand. jurid. nauk. [The Purposes and Means in Law (General Theoretical Aspect): Synopsis of Cand jurid. sci. diss]. Saratov, 1999. 24 p. (In Russ.).
Ekimov A. I. Kategoriya «tsel'» v sovetskom prave: avtoref. dis. ... kand. jurid. nauk. [Category "Purpose" in the Soviet Law: Synopsis of Cand jurid. sci. diss]. Leningrad, 1970. 16 p. (In Russ.).
Yakovlev V. F. K probleme grazhdansko-pra­vovogo metoda regulirovaniya obshchestvennykh otnosheniy. [On the Issue of Civil Law Method of Social Relations Regulation]. Antologiya ural'skoy tsivilistiki. 1925–1989 [Anthology Ural Civil Law in 1925–1989]. Moscow, 2001. Pp. 360–379. (In Russ.).
Yarotskiy V. L Pravovaya sistema Ukrainy: istoriya, sostoyanie i perspektivy: v 5 t. [The Legal System of Ukraine: History, CurrentState and Prospects: in 5 vols.]. Kharkov: Pravo, 2011. Vol. 3. 680 p. (In Russ.).

Financing:  ---
The Perm State University
614990, Perm, street Bukireva, 15
+7 (342) 2 396 275
vesturn@yandex.ru
ISSN 1995-4190 ISSN (eng.) 2618-8104
ISSN (online) 2658-7106
DOI 10.17072/1995-4190
(с) Editorial board, 2010
The magazine is registered in Federal Agency of supervision in sphere of communication and mass communications.
The certificate on registration of mass media ПИ № ФС77-33087 from September, 5th, 2008
The certificate on reregistration of mass media ПИ № ФС77-53189 from Marth, 14th, 2013

The magazine is included in List ВАК and in the Russian index of scientific citing

The founder & Publisher: the State educational institution of the higher training
“The Perm State University”.
Publishing 4 times a year