Issue 2 (8) 2010

SOME OF METHODOLOGICAL ASPECTS OF INTERRELATION BETWEEN LABOUR ECONOMICS AND LABOUR LAW

SOME OF METHODOLOGICAL ASPECTS OF INTERRELATION BETWEEN LABOUR ECONOMICS AND LABOUR LAW

A.S. Borodin
Perm State University. 15, Bukirev st., Perm, 614990

In the article the basic principles of interrelation between Labour economics and Labour Law are considered. Delineations of concepts “Labour economics” and “Labour Law” are given. Attempt to consider interrelation between Labour economics and Labour Law through dialectics of the contents and the form is undertaken.

Keywords: Labour economics; Labour Law; legal relationship

 

Bibliograficheskiy spisok

1. Aleksandrov N.G. Trudovoye pravootnosheniye. M., 2009.

2. Alekseyev S.S. Obshchaya teoriya prava. M., 2008.

3. Baru M.I. Okhrana trudovoy chesti po sovetskomu zakonodatel΄stvu. M., 1966.

4. Vasilyeva T.S., V.V. Orlov. Sotsial΄naya filosofiya. Perm, 2007.

5. Vladimirova L.P. Ekonomika truda. M., 2002.

6. Gintsburg L.Ya. Sotsialisticheskoye trudovoye pravootnosheniye. M., 1977.

7. Gosudarstvennoye regulirovaniye rynochnoy ekonomiki / pod red. V.I. Kushlina, N.A. Volgina. M., 2000.

8. Gubenko R.G. Sovetskiy narod – subyekt konstitutsionnykh pravootnosheniy // Sov. gosudarstvo i pravo. 1980. №10.

9. Ivanov S.A., Livshits R.Z., Orlovskiy Yu.P. Sovetskoye trudovoye pravo: voprosy teorii. M., 1978.

10. Korshunova T.Yu., Nurtdinova A.F. Trudovoy dogovor v sovremennykh usloviyakh: k voprosu o nayme truda // Gosudarstvo i pravo. 1994. №2.

11. Kuzmenko A.V. Predmet trudovogo prava Rossii. M., 2005.

12. Mazin A.L. Ekonomika truda. M., 2009.

13. Marks K. Kapital. M.,1983. T. 1.

14. Orlov V.V. Osnovy filosofii. Ch. 1: Obshchaya filosofiya. Perm, 2001.

15. Politicheskaya ekonomiya: slovar΄ / pod red. O.I. Ozherel΄yeva i dr. V., 1990.

16. Protsevskiy A.I. Predmet sovetskogo trudovogo prava. M., 1979.

17. Rayzberg B.A., Lozovskiy L.Sh., Starodubtseva E.B. Sovremennyy ekonomicheskiy slovar. M., 1997.

18. Rofe A.I. Ekonomika truda. M., 2010.

19. Rynochnaya ekonomika: slovar΄ / pod red. G.Ya. Kipermana. M., 1995.

20. Rynochnaya ekonomika: slovar΄-spravochnik. M. 1993.

21. Sabo I. Osnovy teorii prava. M., 1974.

22. Skobelkin V.N. Trudovyye pravootnosheniya. M., 1999.

23. Slezinger G.E. Trud v usloviyakh rynochnoy ekonomiki. M., 1996.

24. Tal΄ L.S. Trudovoy dogovor: tsivilisticheskoye issledovaniye. Ch. 1: Obshchiye ucheniya. Yaroslavl΄, 1913.

25. Teoriya gosudarstva i prava / pod red. N.I. Matuzova i A.V. Malko. M., 2003.

26. Teoriya gosudarstva i prava / pod red. B.D. Perevalova. M., 2004.

27. Tkachenko Yu.G. Metodologicheskiye osnovy teorii pravootnosheniy. M., 1977.

28. Tolstoy Yu.K. Yeshche raz o pravootnoshenii // Pravovedeniye. 1969. № 1.

29. Trudovoye pravo Rossii / pod red. C.Yu. Golovinoy, M.V. Molodtsova. M., 2008.

30. Trudovoye pravo Rossii / pod red. A.M. Kurennogo. M., 2006.

31. Trudovoye pravo Rossii / pod red. R.Z. Livshitsa, Yu.P. Orlovskogo. M., 2000.

32. Trudovoye pravo / pod red. Yu.P. Orlovskogo, A.F. Nurtdinovoy. M., 2008.

33. Trudovoye pravo Rossii / pod obshch. red. E.B. Khokhlova, V.A. Safonova. M., 2000.

34. Khalfina R.O. Obshcheye ucheniye o pravootnoshenii. M., 1974.

35. Khokhlov E.B. Pravovoye regulirovaniye truda v sovremennykh usloviyakh: problemy teorii i praktiki: avtoref. dis. ... d-ra. yurid. nauk. SPb., 1992.

36. Khropanyuk V.N. Teoriya gosudarstva i prava. M., 1993.

37. Ekonomika truda: rynochnyye i sotsial΄nyye aspekty / pod red. N.A. Volgina. M, 2010.

38. Erenberg R.Dzh., Smit R. Sovremennaya ekonomika truda. Teoriya i gosudarstvennaya politika. M., 1996.

39. Engels F. Dialektika prirody. M., 1946.

40. Yavich L.S. Obshchaya teoriya prava. L., 1976.

 


     

      

 
The Perm State University
614990, Perm, street Bukireva, 15
+7 (342) 2 396 275
vesturn@yandex.ru
ISSN 1995-4190 ISSN (eng.) 2618-8104
ISSN (online) 2658-7106
DOI 10.17072/1995-4190
(с) Editorial board, 2010
The magazine is registered in Federal Agency of supervision in sphere of communication and mass communications.
The certificate on registration of mass media ПИ № ФС77-33087 from September, 5th, 2008
The certificate on reregistration of mass media ПИ № ФС77-53189 from Marth, 14th, 2013

The magazine is included in List ВАК and in the Russian index of scientific citing

The founder & Publisher: the State educational institution of the higher training
“The Perm State University”.
Publishing 4 times a year