Issue 2 (8) 2010

THE INSTITUTE OF PUBLIC PROPERTY IN CONTEMPORARY CIVIL LAW

THE INSTITUTE OF PUBLIC PROPERTY IN CONTEMPORARY CIVIL LAW

V.G. Golubtsov
Perm State University. 15, Bukirev st., Perm, 614990

The paper is devoted to the institute of public property and its role in contemporary civil law.

The author comes to conclussion that the notion “form of property” doesn’t have civil legal sense, and that it is possible to mark out state (public) property right as a type of property right along with private property right.

The author criticizes the attempts to construct a special institute (subinstitute) of public property right because it can lead to actual inequality of use possibilities of private property right (on base of civil law norms) and public property right (on base of public law norms) that is inadmissible and contradicts the norms of the Constitution of Russian Federation.

According to the author it is necessary to mark out the pair notions “model of property relations” in economic sense and “ model of property right” in legal sense. The author suggests a system of views on existing structural models of property right.

In models of property relations it is suggested to choose a complecated structural subordination model of property relations and corresponding complex institute of state (public) property.

Keywords: state; subject of civil law; public property

 

Bibliograficheskiy spisok

1. Alekseyev S.S. Struktura sovetskogo prava. M., 1975. P. 155.

2. Bratus΄ S.N. O sootnoshenii sotsialisticheskoy sobstvennosti i prava operativnogo upravleniya // Sov. gosudarstvo i pravo. 1986. №3. P. 21.

3. Venediktov A.V. Gosudarstvennaya sotsialisticheskaya sobstvennost M.; L., 1948; Pravo sobstvennosti v SSSR / pod red. Yu.K. Tolstogo i V.F. Yakovleva. M., 1989. P. 29–30.

4. Grazhdanskoye pravo: uchebnik: v 2 t. / otv. red. prof. E.A. Sukhanov. 2-e izd., pererab. i dop. M., 1998. T. 1. P. 479.

5. Egorov N.D. Grazhdansko-pravovoye regulirovaniye obshchestvennykh otnosheniy. D., 1988. P. 51.

6. Mozolin V.P. Pravo sobstvennosti v Rossiyskoy Federatsii v period perekhoda k rynochnoy ekonomike. M., 1992. P. 6–46.

7. O doveritelnoy sobstvennosti (traste): ukaz Prezidenta Ros. Federatsii ot 24 dek. 1993 g. №2296 // Sobr. aktov Prezidenta i Pravitel΄stva Ros. Federatsii. 1994. №1, st. 6.

8. Pravo sobstvennosti v SSSR / pod red. Yu.K. Tolstogo i V.F. Yakovleva. M., 1989. P. 19.

9. Sukhanov E.A. Problemy pravovogo regulirovaniya otnosheniy publichnoy sobstvennosti i novyy Grazhdanskiy kodeks // Grazhdanskiy kodeks Rossii. Problemy. Teoriya. Praktika: sb. (pamyati S.A. Khokhlova) / Issled. tsentr chastnogo prava; otv. red. A.L. Makovskiy. M., 1998. P. 207, 222.

10. Shkredov V.P. Metod issledovaniya sobstvennosti v «Kapitale» K. Marksa. M., 1973; Yego zhe. Ekonomika i pravo: opyt ekonomiko-yuridicheskogo issledovaniya obshchestvennogo proizvodstva. M., 1990.

 


     

      

 
The Perm State University
614990, Perm, street Bukireva, 15
+7 (342) 2 396 275
vesturn@yandex.ru
ISSN 1995-4190 ISSN (eng.) 2618-8104
ISSN (online) 2658-7106
DOI 10.17072/1995-4190
(с) Editorial board, 2010
The magazine is registered in Federal Agency of supervision in sphere of communication and mass communications.
The certificate on registration of mass media ПИ № ФС77-33087 from September, 5th, 2008
The certificate on reregistration of mass media ПИ № ФС77-53189 from Marth, 14th, 2013

The magazine is included in List ВАК and in the Russian index of scientific citing

The founder & Publisher: the State educational institution of the higher training
“The Perm State University”.
Publishing 4 times a year