TOOLING OF PROTECTION OF THE RIGHTS FOR SOCIAL PROVISION OF A  NATIONAL

E.I. Petrova
Sibirsky Federal University. 6, Maerchaka st., Krasnoyarsk, 660075

The article deals with some questions of such legal categories like forms, ways and measures of protection of citizen’s rights in the sphere of social security law. Considering scientific, legal and practical aspects of the investigating subject the author shows the problems of juridical and unjuridical forms of protection.

Keywords: social security law; protection of citizen’s rights in the sphere of social security; juridical and unjuridical forms of protection

 

Bibliograficheskij spisok

1. Anisimov P.V. Prava cheloveka i pravozawitnoe regulirovanie: Problemsh teorii i praktiki. Volgograd, 2004.

2. Baryshnikova T.Ju. Nekotorye osobennosti form i sposobov zawity social'no-obespechitel'nyh prav // Pravo cheloveka na zhizn' i garantii ego realizacii v sfere truda i social'nogo obespechenija: materialy mezhdunar. nauch.-prakt. konf. M., 2008.

3. Doklad upolnomochennogo po pravam cheloveka v Rossijskoj Federacii ja 2008 g. [Jelektronnyj resurs]. URL: http://ombudsman.gov.ru/doc/documents.shtml (data obrawenija: 11.03.2010).

4. Kostjan I.A. Zawita sub#ektivnyh prav, svobod i zakonnyh interesov: trudopravovoj aspekt. M., 2009.

5. Lushnikova M.V., Lushnikov A.M. Ocherki teorii trudovogo prava. SPb., 2006.

6. Mejer D.I. Russkoe grazhdanskoe pravo. M., 2003.

7. Nesterova T.A. Gosudarstvennye organy i ih sluzhawie v sisteme zawity trudovyh prav. Perm', 2005.

8. Obzor statisticheskih dannyh o rassmotrenii ugolovnyh, grazhdanskih i administrativnyh del v Verhovnom Sude RF [Jelektronnyj resurs]. URL: http://www.supcourt.ru/vscourtdetale.php?id=5166 (data obrawenija: 11.03.2010).

9. Sverdlyk G.A., Strauning Je.L. Zawita i samozawita grazhdanskih prav: ucheb. posobie. M., 2002.

10. Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii. 1996. №14, st. 1401; 1999. №29, st. 3686; 2009. №30, st. 3739; 2001. №51, st. 4832; 2009. №29, st. 3622.; 2009. №52,ch. 1, st. 6454.

11. Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii. 2006. №9, st. 1018.

12. Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii. 2002. №30, st. 3028; 2009. №29, st. 3619.

13. Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii. 1998. №31, st. 3803; 2009. №48, st. 5745.

 


      

      

 
The Perm State University
614990, Perm, street Bukireva, 15
+7 (342) 2 396 275, +7 963 012 6422
vesturn@yandex.ru
ISSN 1995-4190
(с) Editorial board, 2010
Publishing 4 times a year
The magazine is registered in Federal Agency of supervision in sphere of communication and mass communications.
The certificate on registration of mass media ПИ № ФС77-33087 from September, 5th, 2008
The certificate on reregistration of mass media ПИ № ФС77-53189 from Marth, 14th, 2013

The magazine is included in List ВАК and in РИНЦ (the Russian index of scientific citing)

The founder: the State educational institution of the higher vocational training
“The Perm State University”.